Archwilio-the easy way to discover the archaeology of Wales through the records of the four Welsh Archaeological Trusts.

Archwilio banner
Listen to the pronuncation of Archwilio

Archwilio [Ar-ch-wil-ee-o] vb, to explore, examine, audit

Ap Archwilio

Mae app Archwilio yn dangos gwybodaeth o bedwar Cofnod Amgylchedd Hanesyddol Cymru sy'n cael eu rheoli a'u cynnal gan bedair Ymddiriedolaeth Archeolegol Cymru.

Yn yr un ffordd nad yw gwefan Archwilio yn Gofnod Amgylchedd Hanesyddol, nid app Archwilio yw gwefan Archwilio. Mae app Archwilio yn rhoi mynediad symudol i rywfaint o'r wybodaeth sydd ar gael ar Archwilio, yn union fel mae Archwilio yn caniatŠu cyrchu rhywfaint o'r wybodaeth sydd ar gael yng Nghofnodion Amgylchedd Hanes Cymru. Nid yw app Archwilio, na'r wefan Archwilio yn addas i bwrpas Rheoli Datblygu (Cynllunio).

Mae app Archwilio yn gweithio ar ddyfeisiau symudol sy'n defnyddio fersiwn 2.3 Android a rhai diweddarach. Cafodd ei datblygu gan CEMAS ym Mhrifysgol De Cymru. Cyllidir CEMAS ac app Archwilio yn cael eu cyllido gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Er mwyn i app Archwilio weithio'n effeithlon mae cyfyngiad llwytho i lawr data yn dychwelyd uchafswm o 500 o gofnodion ar un tro.

Pan mae Ymddiriedolaethau Archeolegol Cymru yn diweddaru gwybodaeth am safle archeolegol, mae'n cymryd 48 awr i hyn ymddangos ar app Archwilio. I arbed costau llwytho i lawr posibl i'r defnyddiwr pan fydd wedi'i ddatgysylltu o'r Wi-Fi, ac i wella cyflymder llwytho i lawr, bydd app Archwilio yn gwirio am wybodaeth wedi'i ddiweddaru a dim ond yn ei lwytho i lawr eto os bydd rhywbeth wedi newid ers y tro diwethaf yr edrychwyd arno ar y ddyfais. Fel arall dangosir yr wybodaeth a storiwyd.

Mae nifer o safleoedd yn cael eu diogelu gan y gyfraith. Nid yw bŰb safle ar agor yn cyhoeddus hyd yn oed os ydyn't yn gynnwys yn Archwilio. Rhaid sicrhau caniat‚d y perchennog cyn ymweld a safle. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Am gymorth neu fwy o wybodaeth dewiswch un o'r pynciau isod. I lawrlwytho'r app, ymwelwch ‚'r Google Play Store

Help

Mae canllaw dechrau'n gyflym ar gael wrth ddefnyddio'r Rhaglen am y tro cyntaf, a cheir rhagor o gymorth fan hyn neu yn ein hadran cwestiynau cyffredin isod.

Telerau ac amodau

Ceir crynodeb o delerau ac amodau defnyddio'r gwasanaeth fan hyn, ond dylai defnyddwyr ddarllen a chytuno ‚'r Telerau ac Amodau Gwasanaeth llawn cyn llwytho i lawr neu osod y rhaglen.

Mae PolisÔau Defnyddwyr defnyddiol eraill yn cynnwys: Polisi Cymedroli Archwilio, Polisi Preifatrwydd a Chwcis Archwilio

FAQs

Am gymorth a gwybodaeth bellach, darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin am app Archwilio neu cysylltwch ‚'r Ymddiriedolaeth Archeolegol berthnasol yng Nghymru

  • CPAT - trust@cpat.org.uk
  • DAT - her@dyfedarchaeology.org.uk
  • GAT Ė her@heneb.co.uk
  • GGAT Ė her@ggat.org.uk
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent