Cofnod Amgylchedd Hanesyddol Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys

CPAT banner
Listen to the pronuncation of Archwilio

Archwilio [Ar-ch-wil-ee-o] vb, to explore, examine, audit

Beth yw CAH?

Cronfa ddata ac archif gwybodaeth am safleoedd o ddiddordeb archaeolegol a hanesyddol o fewn ardal Clwyd-Powys yw Cofnod Amgylchedd Hanesyddol (CAH) Rhanbarthol CPAT. Mae gennym gofnodion o safleoedd archaeolegol o bob cyfnod, yn amrywio or anheddu dynol hysbys cynharaf yng Nghymru, i nodweddion cymharol gyfoes fel strwythurau milwrol yr Ail Ryfel Byd. Mae gennym wybodaeth am Adeiladau Rhestredig, Henebion Cofrestredig, mannau darganfyddiadau unigol, a nodweddion archaeolegol eraill. Mae gennym hefyd wybodaeth am brosiectau archaeolegol sydd wedi mynd rhagddyn nhw yn yr ardal.

Yn achos pob safle, darganfyddiad neu brosiect, cofnodir gwybodaeth allweddol, fel ei enw, ei leoliad, y math o safle, ei gyfnod ai statws cyfreithiol. Nodir disgrifiad byr or gweddillion hefyd, ac rydym yn cadw rhestr o ffynonellau llyfryddol a darganfyddiadau syn gysylltiedig phob safle. Ochr yn ochr gwybodaeth gyfrifiadurol, mae gennym niferoedd sylweddol o archifau papur, mapiau, ffotograffau a gwybodaeth ategol arall.

Wedi dod o hyd i rywbeth o ddiddordeb?

Wedi dod o hyd i hapddarganfyddiad neu wedi darganfod safle newydd hyd yn oed? Rydym wrthin diweddaru ac yn ehangur Cofnod Amgylchedd Hanesyddol yn barhaus, felly os oes gennych unrhyw wybodaeth newydd, cysylltwch ni

Ddim yn siwr beth rydych wedi dod o hyd iddo? Byddwn yn ceisio dweud wrthych beth yw'ch darganfyddiad; trefnwch apwyntiad i ymweld r Ymddiriedolaeth neu anfonwch ffotograffau atom.

Mynd i brif wefan CPAT yn www.cpat.org.uk

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys

Chwilio cofnodion Ymddiriedolaethau Archaeolegol eraill Cymru www.archwilio.org.uk