Cofnod Amgylchedd Hanesyddo Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed

Dyfed banner
Listen to the pronuncation of Archwilio

Archwilio [Ar-ch-wil-ee-o] vb, to explore, examine, audit

Y Newyddion Diweddaraf

Lawrlwythwch ein Cylchlythyr diweddaraf yma

Mae Archwilio yn caniatŠu ichi ddysgu mwy am nodweddion hysbys o ddiddordeb archaeolegol a hanesyddol y mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed wedi'u cofnodi. Defnyddiwch y blwch chwilio isod i ddysgu mwy.

Mynd i brif wefan Dyfed yn www.dyfedarchaeology.org.uk

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed

Chwilio cofnodion Ymddiriedolaethau Archaeolegol eraill Cymru www.archwilio.org.uk