Archwilio-the easy way to discover the archaeology of Wales through the records of the four Welsh Archaeological Trusts.

Archwilio banner
Listen to the pronunciation of Archwilio

Archwilio [Ar-ch-wil-ee-o] vb, to explore, examine, audit

Y Newyddion Diweddaraf Yma

I lwytho'r Ap Archwilio newydd i lawr, ewch i siop Google Play yma

app icon

I ddysgu mwy am yr Ap Archwilio, darllenwch ein stori newyddion ddiweddaraf neu ewch i'n tudalen Ap Archwilio

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Croeso i Archwilio, y ffordd rwydd i ddarganfod archaeoleg Cymru trwy gofnodion pedair Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru. Mae yna fwy na 100,000 o safleoedd archaeolegol iw cael yma, a gallwch ddechrau eu darganfod trwy glicio ar ardal ar y map isod.

Archwilio does not support IE6. This site works best in the following browsers

Download Google Chrome Download Firefox Download Internet Explorer 7 Download Opera Download Safari

Click on the above images to download a browser

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent